Saturday, April 10, 2010

Dr. Syafrimen CV

Curiculum Vitae

Nama Lengkap: Dr. Syafrimen, M. Ed
Tempat/Tanggal Lahir: Lubuk Anau, 7 Agustus 1977
Jenis Kelamin: Laki-laki
Agama: Islam
Status perkawinan: Kawin with Nova Erlina, M. Ed
Home Adress: Jln. Karimun Jawa, Gang. Jati No. 4, Sukarame, Bandar Lampung, Indonesia.
Pekerjaan: Lecturer Educational Psychology, Faculty of Education, Institute for Islamic Studies (IAIN) “Raden Intan” Lampung, Indonesia
Email: syafrimens@yahoo.com , syaf165@yahoo.co.uk
No. HP: 081374576227 (Indonesia), 012-2259058 (Malaysia)

A. Pendidikan

1. Sekolah Dasar (1990): SD No. 44 Lubuk Anau Kec. Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat, Indonesia. 2. Menengah Pertama (1993): Madrasah Tsanawitah Negeri (MTsN) Negeri Talaok, Kec. Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat, Indonesia. 3. Menengah Atas (1996): Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Koto Berapak (Jurusan Agama), Kec. Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat, Indonesia. 4. Dgree on "Teaching of Language Arabic (2001): Faculty of Education, Institute for Islamic Studies (IAIN) "Imam Bonjol" Padang, Sumatera Barat, Indonesia. 5. Master on Psychology of Aducation" (2004): Faculty of Education, National University of Malaysia (UKM). 6. PhD/Dr on Psychology of Education" (2010): Faculty of Education, National University of Malaysia (UKM).

B. Research Experience:

1. Peneliti bersama dalam Proyek ”Pembinaan Inventori Kepintaran Emosi Malaysia (IKEM-MEQI). Projek International Research Priority Area (IRPA) Fakulti Pendidikan, Universiti Kebangsaan Malaysia-UKM (2002-2004) yang diketuai oleh: Prof. Madya. Dr. Noriah Mohd. Ishak

2. Peneliti bersama dalam Proyek ”Strategi Kaunseling”. Projek International Research Priority Area (IRPA) Fakulti Pendidikan, Universiti Kebangsaan Malaysia-UKM (2004-2005) yang diketuai oleh: Prof. Madya. Dr. Zuria Mahmud.

3. Pembantu Penyelidik dalam Projek ”Keberkesanan Kos”. Projek penyelidikan Fakulti Pendidikan, Universiti Kebangsaan Malaysia-UKM (2004-2005) yang diketuai oleh: Prof. Dato’ Dr. Zalizan Mohd. Jelas.

4. Pembantu Penyelidik dalam Projek ” Kebergunaan modul atau sistem e-latihan yang dilaksanakan secara hibrid dari aspek kandungan, kaedah penyampaian, perkhidmatan, hasil dan infrastruktur. Projek Geran Universiti Penyelidikan, Universiti Kebangsaan Malaysia-UKM (2009) yang diketuai oleh: Pn. Rosseni Din.

5. Pembinaan Modul EQ Untuk Latihan Kecerdasan Emosi Guru-Guru di Malaysia. Penyelidikan disertasi PhD, di bawah bimbingan Prof. Madya. Dr. Noriah Mohd. Ishak dan Prof. Datin Dr. Siti Rahayah Ariffin (2009).


C. Teaching & Training Experince:

1. Team Teaching Research Methodology I untuk Mahasiswa Pasca Sarjana (Master & PhD) Fakulti Pendidikan, Universiti Kebangsaan Malaysia-UKM (2004-2010). Ketua: Prof. Madya Dr. Noriah Mohd. Ishak.

2. Membantu Mengajar Mata Kuliah Research Methodology II Mahasiswa Pasca Sarjana (Master & PhD) Fakulti Pendidikan, Universiti Kebangsaan Malaysia-UKM (2004-2009). Ketua: Prof. Madya. Dr. Ruhizan Mohd. Yassin.

3. Membantu Mengajar Mata Kuliah Qualitative Research Mahasiswa Pasca Sarjana (Master & PhD) Universiti Kebangsaan Malaysia-UKM (2004-2010). Ketua: Prof. Madya. Dr. Noriah Mohd. Ishak.
4. Membantu mengajar mata kuliah Hubungan Membantu, mahasiswa Degree, University Kebangsaan Malaysia.

5. Memberikan Pelatihan/training Statistical Package for Social science (SPSS) for Quantitative Data Analyis (2004 - Sekarang).

6. Membantu memberikan Pelatihan NVivo for Qualitative Data Analysis (2004 - Sekarang) With Prof. Madya Dr. Noriah Mohd. Ishak.
7. Team training Emotional Intelligence with Prof. Madya. Dr. Noriah & Dr. Hamdan Patong (2004 Until Now).


D. Writing Experience:

1. Syed Najmuddin, Noriah Mohd. Ishak & Syafrimen. 2003. Quality Teachers Beget Quality Students: Inculcating Emotional Intelligence (Hasil penelitian), dipresentasikan dalam seminar ASAIHL 2003. Universitas Indonesia, Jakarta.

2. Syafrimen. 2004. Profil Kecerdasan Emosi Guru-guru Sekolah Menengah Zon Tengah Semenanjung Malaysia (hasil penelitian); dipresentasikan dalam Graduate Conference 2004. Universiti Putera Malaysia.

3. Noriah. Mohd. Ishak, Syed Najmuddin & Syafrimen. 2004. Guru dan Kepintaran Emosi: Implikasi Ke Atas Kebolehan Guru Menangani Masalah Sosial Pelajar (Hasil penelitian) dipresentasikan pada Seminar Kebangsaan Psikologi dan Masyarakat, Malaysia 2004.

4. Zuria Mahmud, Noriah Mohd. Ishak & Syafrimen. 2004. Penyesuaian Pelajar- Pelajar di Kampus: Implikasi Terhadap Program Personalia Pelajar (Jurnal Personalia Universiti Kebangsaan Malaysia. 2004).

6. Rorlinda Yusof, Syafrimen & Noriah Mohd. Ishak. 2007. Kualiti profesionalisme guru-guru kaunseling dalam perkhidmatan pendidikan kebangsaan (Hasil penelitian) dipresentasikan pada seminar Isu-isu pendidikan kebangsaan, 13-14 Februari 2007 di ESSET Bangi.

7. Syafrimen, Noriah Mohd. Ishak & Siti Rahayah Ariffin. 2009. Pembinaan modul EQ untuk latihan kecerdasan emosi guru-guru. Dibentangkan pada seminar serantau, kerja sama antara Fakulti Pendidikan Universiti Kebangsaan Malaysia, Universitas Negeri Riau, Indonesia dan Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia (2009).

8. Syafrimen & Nova Erlina. 2010. Menggali masalah klien menggunakan teori Rogerian dan Terapi Realiti. Diterbitkan dalam Jurnal PGRA Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Raden Intan Lampung.

9. Syafrimen & Noriah Mohd. Ishak. 2010. Adakah EQ boleh dibina? Buku akademik (dalam proses).

10. Syafrimen & Noriah Mohd. Ishak. 2010. Menggunakan kaedah mixed method dalam penyelidikan. Buku panduan kaedah penyelidikan (dalam proses).

11. Syafrimen & Noriah Mohd. Ishak. 2010. Menggunakan statistik deskriptif dan statistik infrensi jenis parametrik untuk menganalisis data quantitatif (dalam proses).
12. Syafrimen. 2010. Pembinaan sifat empati di kalangan pendidik. Artikel, dimuat dalam jurnal PGRA Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Raden Intan Lampung.
13. Syafrimen. 2010. Keperluan kecerdasan emosi (EQ) di kalangan pendidik. Artikel, dimuat dalam jurnal tadris bahasa Inggeris, fakultas Tarbiyah, Institut Agama Islam (IAIN) Raden Intan Lampung.

No comments:

Post a Comment